Her er 308 sarpinger som du kan stemme på (2023)

Sist fredag gikk fristen ut for å levere valglister til kommune- og fylkestingsvalget.

De endelige valglistene er ikke formelt klare før valgstyret har godkjent dem. De innleverte valglistene er nå ute til offentlig ettersyn før endelig godkjennelse kan gis. Valgstyret har frist til 1. juni med godkjenningen.

Valglistene som er levert inn er fra totalt 15 partier. Det er to flere enn ved forrige valg. Totalt tre partier stiller for første gang i Sarpsborg, mens Det Rette Parti (DRP) som nå sitter i bystyret, legger ned etter inneværende valgperiode.

(Artikkelen fortsetter under avstemningen)

DRP fikk hele 8,6 prosent oppslutning ved forrige kommunevalg, og fire politikere i bystyret.

Sarpsborg bystyre har 43 representanter. En ordførerkandidat trenger derfor 22 stemmer for å bli valgt.

Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i Sarpsborg kommune siden 1913. Før det var det bakermester Nils J. Nilsen fra Venstre var ordfører.

Uthevede navn i listene betyr at kandidatene er kumulert (får en ekstrastemme).

Arbeiderpartiet

1. Therese Thorbjørnsen, f. 1984, Hannestad

2. Svein Larsen, 1959, Løkkevika

3. Linda Marie Engsmyr, 1972, Greåker

4. Stian Gressum, 1991, Borgenhaugen

5. Desiré Helén Craggs, 1985, Greåker

6. Tor Egil Brusevold, 1957, Ise

7. Mona Sandholtet Brevik, 1965, Kurland

8. Stig Aimar Hansen, 1966, Skjeberg

9. Tone Karina Ingesen, 1968, Lande

10. Christer Solheim Ryen, 1974, Lande

11. Nancy Githmark, 1964, Kurland

12. Hamza El Mekki Gartit, 1987, Alvim

13. Malin Lunde Andersen, 1985, Skjeberg

14. Terje Klavestad, 1971, Sentrum

15. Gry Borgaas, 1971, Kurland

16. Vegard Finnes, 1996, Skjeberg

17. Paktaw Hajipouri, 2004, Borgenhaugen

18. Daniel Brandsrød, 1993, Brevik

19. Bjørn Erik Korsmo, 1951, Sentrum

20. Marianne Janett Bjørnstad, 1966, Borgenhaugen

21. Jon Henriksen, 1954, Kurland

22. Kjersti Helene Garberg, 1967, Borgenhaugen

23. Pål Kristian Antonsen, 1982, Lande

24. Jane-Kristin Jensen, 1978, Borgenhaugen

25. Arne Holmstøen, 1949, Kurland

26. Jytte Undrum, 1954, Hannestad

27. Knut Roar Berg, 1958, Navestad

28. Grethe Nicolaisen Danielsen, 1967, Klavestadhaugen

29. Per Hugo Samuelsen, 1957, Klavestadhaugen

30. Hilde Holten, 1974, Hafslundsøy

31. Kai Oddvar Hornslien, 1962, Hafslundsøy

32. Line Olsen, 1964, Sentrum

33. Lars Gjermund Bredholt, 1973, Ise

34. Edith Lilian Flores Vargas, 1955, Kurland

35. Arild Karlsen, 1947, Kurland

36. Anne-Gro Pedersen, 1960, Grålum

37. Daniel Haug Nystad, 1985, Sentrum

38. Karin Olave Korneliussen, 1949, Borgenhaugen

39. Morten Gressum, 1958, Hafslundsøy

40. Birgitte Antonsen, 1969, Kurland

41. Klaus Lintho, 1988, Hannestad

42. Elsie Anita Brenne, 1960, Varteig

43. Arundel Jan Kristiansen, 1965, Alvim

44. Veronica Jensen Palmqvist, 1985, Brevik

45. Svein Magne Agnalt, 1956, Sentrum

46. Lisbeth Nesteng, 1949, Grålum

47. Morten Moen, 1985, Grålum

48. Oddbjørg Strømme, 1952, Grålum

49. Tim-Marius Kollerød, 1993, Greåker

Fremskrittspartiet

1. Andreas Simon Brännström, 1994

2. Herman Gjeitanger, 1992

3. Ove Gundersen, 1960

4. Lisbeth Yvonne Sælid, 1963

5. Tore Josefsen Grøtting, 1972

6. Marensius Christopher Sommer, 1998

7. Julia Brännström Nordtug, 1991

8. Haakon Falk, 1964

9. Weronica Fjelldal, 1987

10. Natalia Bryukhovets Skjetne, 1962

11. Kjell Elisson, 1957

12. Robert Malmgren Dagslott, 1989

13. Sigmund Sedolfsen, 1950

14. Jonny Olsen, 1969

15. Marthe Solberg, 1996

16. Andreas Henriksen, 2000

Høyre

1. Magnus Arnesen, 1980, Greåker

2. Margrethe Motzfeldt, 1983, Opstad

3. Gøril Eilertsen, 1960, Yven

4. Tomas Mathiesen, 1967, Ullerøy

5. Christian Granli-Østmark, 1986, Sentrum

6. Julie Åvold Stordal, 2003, Skjeberg

7. Andreas Bøe, 1997, Grålum

8. Harald Gerhard Rønneberg, 1950, Sentrum

9. Elin Ileby Nakstad, 1973, Kurland

10. Musa Koca, 1962, Borgenhaugen

11. Gudbrand Rødsrud, 1957, Kurland

12. Fredrik Bøe, 2000, Grålum

13. Ann-Hege Indrevoll, 1969, Grålum

14. Fredrik Fossum, 2004, Borgenhaugen

15. Marianne Telle, 1968, Lande

16. Per Anders Buer, 1977, Skjebergdalen

17. Geir Sindre Folkestad, 1966, Grålum

18. Ann Helen Kokkim Lomsdalen, 1963, Borgenhaugen

19. Arild Talberg, 1964, Sentrum

20. Jens Erik Eriksen, 1971, Skjeberg

21. Hilde Marthinsen, 1967, Opsund

22. Marit Bjørnland, 1963, Sentrum

23. Iris Haugland Vilster, 1978, Borgenhaugen

24. Anders Thime, 1981, Jelsnes

25. Marit Gabler, 1949, Sentrum

26. John Færaas, 1953, Yven

27. Veronica Bakke Lier, 1982, Sentrum

28. Hege Mouland, 1957, Lande

29. John Arne Hansen, 1968, Sentrum

30. Martine Gull Güven, 1994, Sentrum

31. Eva Johansen Bjella, 1945, Kurland

32. Linda Walen Arnesen, 1980, Greåker

33. Øyvind Wang, 1946, Sentrum

34. Justine Sofie Kollerud, 2004, Grålum

35. Nils Øby, 1962, Ise

36. Per Gunnar Stordal, 1966, Skjeberg

Industri- og næringspartiet

1. Nina Slavica Bazler, 1970, Yven

2. Walther Christian Blix, 1950, Alvim

3. Arnstein Koch-Engebretsen, 1958, Greåker

4. Jon-Vegard Thoreby, 1978, Bakkeli

5. Jill-Mari Eggesbø, 1965, Varteig

6. Rita Jeanette Solbakken, 1983, Greåker

7. Hege-Desirée Falchenberg, 1980, Sarpsborg

8. Kjell-Bjørn Schiefloe, 1945, Yven

9. Trond Henrik Engeli Bergersen, 1978, Tindlund

Konservativt (tidl. Partiet De Kristne)

1. Ali Babil (1976), Sarpsborg

2. Veronica Teige Lorentzen (1961), Sarpsborg

3. Ketil Teige Lorentzen (1959), Sarpsborg

4. Darya Kadar Mulla (1978), Sarpsborg

5. Else Marie Gjekstad (1941), Sarpsborg

6. Heidi June Hansen (1969), Sarpsborg

7. Per Håkon Hansen (1966), Sarpsborg

Kristelig Folkeparti

1. Bjørn Lande, 1968, Lande

2. Anna Margaretha Solberg, 1967, Ullerøy

3. Per Ludvig Spydevold, 1958, Varteig

4. Solfrid Kobbevik, 1946, Sarpsborg

5. Jostein Matre, 1967, Solli

6. Helge Skår, 1976, Sandbakken

7. Astrid Hasle Ekeberg, 1979, Varteig

8. Namegabe Rubasha, 1954, Kurland

9. Knut Olav Farbrot, 1974, Grålum

10. Inger Lise Brække, 1946, Bjørnstad

11. Jonas Lande, 2001, Lande

12. Christopher Lunde Mentzoni, 1983, Varteig

13. Anita Andreassen Lande, 1976, Lande

14. Ole Røed, 1970, Skjeberg

15. Øyvind Svendsen, 1968, Bjørnstad

16. Ingunn Pinås, 1983, Øvre Tune

17. Daniel T. Ghebremedihen, 1990, Borgen

18. Leif André Løkke, 1970, Skjeberg

19. Bozena Zofia Filar, 1968, Kurland

20. Joseph Aleksander S. Hansen, 1996, Sarpsborg

21. Stig Lande, 1968, Lande

22. Edle Kvikstad, 1950, Kurland

23. Bengt Herlitz, 1959, Hafslundsøy

24. Frank David Filar, 1967, Kurland

25. Alf Adolfsen, 1942, Sarpsborg

26. Helene G. Larsen, 2003, Greåker

27. Geir M. Hansen, 1958, Skjebergdalen

28. Lars Brostrøm Ørland, 1991, Bjørnstad

29. Ruth Jeanette V. Løkke, 1974, Skjeberg

30. Rakel Herlitz, 1953, Hafslundsøy

31. Kristin Helen Larsen, 1974, Greåker

32. Øivind Kraft, 1946, Skjeberg

33. Knut Lande, 1946, Grålum

34. Mari Müller-Bohn, 1963, Ullerøy

35. Terje Berg, 1949, Lande

Liberalistene

1. Kai Roger Hagen, 1972, Greåker

2. Alexander Høistad, 1988, Borgenhaugen

3. Magnus Ringsrød, 1993, Grålum

4. Kjell Arne Ramstad, 1948, Greåker

5. Mick-Karelius Jonathan Braseth, 2002, Greåker

6. Fabian Furø Hagen, 2003, Greåker

7. Birger Ivar Myrvoll, 1999, Greåker

Miljøpartiet De Grønne

1. Helene Winther Gjerløw, 1991, Grålum

2. Stein Kingsrød-Hovden, 1967, Skjebergdalen

3. Steffan Kvilhaug Kinn, 1987, Borgenhaugen

4. Gro Eidi Møller-Nielsen, 1982, Borgenhaugen

5. Stian Winther Gjerløw, 1988, Grålum

6. Einar Anker Opstad, 1947, Yven

7. Dan Joakim Olavesen, 1980, Grålum

8. Monica Egerø, 1968, Skjeberg

9. Thomas Kristiansen Setalo, 1989, Skjeberg

10. Jørn-Terje Iversen, 1971, Lande

11. Oskar Smedsrud Sælid, 1984, Kurland

12. Marlene Martin, 1987, Sentrum

13. Thomas Dall, 1967, Greåker

14. Øistein Brodal, 1957, Skjeberg

15. Alexandra Jahanshahi Hansen, 1994, Sentrum

Norgesdemokratene

1. Rune Andreassen, 1968

2. Truls Edon Tronstad, 1969

3. Kjetil Lystad, 1968

4. Kenneth Pedersen, 1976

5. Rune Fredriksen, 1959

6. Kent Sjögren, 1962

7. Lars Gøran Martinsen, 1971

8. Kent Roar Olsen, 1971

9. Stig Harridsleff, 1957

10. Knut Steinar Andreassen, 1949

11. Charlotte Johansen, 1976

12. Morten Fosshaug, 1974

13. Kjell Arnfinn Iversen, 1982

14. Heidi Renee Koppegodt, 1975

15. Birger Lindhjem, 1972

16. Ronny Tjønnås, 1977

17. Hilde Cathrin Mork, 1968

18. Vidar Olavesen, 1966

19. Annette Margareta Olsen, 1968

Pensjonistpartiet

1. Ståle Hansen, 1950, Sentrum

2. Anita Trippestad, 1957, Sentrum

3. Ole Cornelius Monstad, 1972, Sentrum

4. Lene E. Thorvaldsen, 1980, Nede Lande

5. Kåre Råkil Hansen, 1950, Øvre Lande

6. Monica Takelund, 1972, Sentrum

7. Morten Takelund, 1973, Sentrum

8. Jan Riis, 1942, Sentrum

9. Rolf Midtvåge, 1935, Kurland

Rødt

1. Jan Petter Bastøe, 1988

2. Marthe Bastøe, 1984

3. Sondre Støen-Kvam, 1982

4. Isabell Futseter, 1989

5. Axel Holandsjø Følling, 1997

6. Eirin Wodan, 1980

7. Tom Wormfield Markeng, 1980

8. Eira Følling, 1992

9. Roy Ole Axelsen, 1962

10. Gro Lassen, 1960

11. Raymond Christoffersen, 1962

12. Anne-Lise Nilsen, 1959

13. Ole Martin Kolberg, 1980

14. Linn Belsby, 1982

15. Kåre Inge Andersen, 1977

16. Irene Følling, 1959

17. Stefan Sture, 1969

18. Hannah Bakkevig, 1980

19. Truls Skjønhaug, 1960

20. Nuwar Salman, 1988

21. Steinar Dørum, 1946

22. Mette Enggrav, 1961

23. Karin B. Olsen, 1952

24. Karoline Navestad Olsen, 1989

25. Inger Røssvassbukt, 1950

26. Arvid Belsby, 1982

27. Camilla Risan Olsen, 1983

28. Edmund Berg, 1952

Sammen for Sarpsborg

1. Ståle Solberg

2. Jorunn Frydenlund

3. Trond Undrum

4. Steinar Haakenstad

5. Ann-Kristin Paulsen

6. Christer Bergby Weberg

7. Elisabeth Jacobsen

8. Tomas Siqveland

9. Nils Henrik Torp

10. Linda Sollie-Hammeren

11. Audun Hotvedt

12. Jorunn Olsen

13. Jon Roger Andersen

14. Lone Nilsen

15. John Arvid Skår

Senterpartiet

1. Henriette Holt Gausdal, 1983, Skjeberg

2. Arild Sunde, 1958, Grålum

3. Lars Fredrik Øvstegård Bodal, 1992, Borgenhaugen

4. Ola Sørengen, 1980, Klavestadhaugen

5. Line Helen Engebretsen, 1995, Greåker

6. Gard Molvig, 1962, Sarpsborg

7. Bente Holm Sælid, 1953, Skjeberg

8. Bård Moberg, 1979, Skjeberg

9. Mimmi Elisabeth Grythe, 1956, Ise

10. Halvor Fjeld, 1954, Ise

11. Ingrid Lileng Westberg, 1974, Skjeberg

12. Sturla Graabræk, 1964, Skjeberg

13. Anne Marit Bjørnstad, 1945, Skjeberg

14. Trym Sander Langsholt Bunes, 1998, Ise

15. Berit Vasdal, 1976, Greåker

16. Jan Håvard Kingsrød, 1976, Ise

17. Ole Christian Rutherford, 1981, Ise

18. Helge Johannes Melleby, 1964, Greåker

19. Thale Gunnarstorp, 2000, Skjeberg

20. Morten Smette, 1963, Grålum

21. Leif Rune Kampenes, 1972, Ise

22. Hanna Ringsrud Häll, 2004, Sarpsborg

23. Martin Johannes Melleby, 2002, Greåker

24. Eva Synnøve Kampenes, 1947, Borgenhaugen

25. Svein Helge Bjørnstad, 1955, Grålum

26. Inger Johanne Sikkeland, 1953, Ise

27. Jaran Gjerløw, 1952, Hafslundsøy

28. Liv Aamodt Heltorp, 1952, Skjeberg

29. Runar Sørli, 1965, Skjeberg

Sosialistisk Venstreparti

1. Kristine Gustavsen, 1964, Sentrum

2. Stein Knudsen, 1954, Sentrum

3. Hanne Berg Johansen, 1956, Hafslundsøy

4. Are Bergli Heier, 1991, Hafslund

5. Unni Espeland, 1961, Alvim

6. Helmi Mousa, 1969, Kurland

7. Wibecke Støa Syversen, 1955, Kurland

8. Bjarne Aaserød, 1955, Sandesund

9. Marianne Pettersen, 1985, Sandbakken

10. Robert Nordli, 1987, Alvim

11. Marit Gudem, 1963, Skjeberg

12. Kjell Steinar Thoreby, 1948, Skjeberg

13. Anne-Hilde Bangor, 1963, Hafslundsøy

14. Kornelia Osvald Askheim, 2004, Skjeberg

15. Calle Hedberg, 1956, Østre Bydel

16. Terese Sande, 1975, Hafslundsøy

17. Bjørn Opsund, 2003, Skjeberg

18. Hildur Østensen, 1942, Sentrum

19. Odd Jan Skriubakken, 1946, Bakkeli

Venstre

1. Eivind Pihl Martinsen, 1985, Greåker

2. Berit Smedsrud, 1956, Østre bydel

3. Marie Elena Mathisen, 1991, Bede

4. Halfdan K. Lille-Schulstad, 1999, Sentrum

5. Lars Amund Melland, 1949, Østre bydel

6. Bente Alnæs Opstad, 1957, Yven

7. Martine Helena Løkke Hanstad, 1993, Klavestadhaugen

8. Morten Haga, 1965, Lande

9. Arne Freddy Eriksen, 1962, Hevingen

10. Hossein Mazraei, 1984, Brevik

11. Guttorm Halvorsrud, 1939, Kurland

12. Lill Annika Manum, 1992, Lande

13. Øystein Ellingsen, 1970, Borgenhaugen

14. Einar Moen, 1964, Sentrum

15. Marius Lindh Løkke, 1996, Sandbakken

16. Mona Cecilie Lindh Myhrer, 1968, Klavestadhaugen

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 28/09/2023

Views: 5295

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.